Intro

intro

Alsof we geen zeggenschap meer hebben om vrij in en uit te lopen in ons eigen leven. Afgesloten voor het ervaren van echte verbondenheid met anderen. Die muur, dat dichtgespijkerde gevoel, die geslotenheid naar anderen…; een verdrietige verbeelding van gedachten en emoties, die ons weerhouden om voluit te kunnen leven. Alsof er een ondoordringbare laag om je hart is gekomen. De een ervaart dit bijvoorbeeld als lusteloosheid, terwijl de ander juist gejaagdheid voelt. De een komt tot niets en de ander is druk, druk, druk. Misschien ervaar je het afwisselend wel allebei…

Je wilt (weer) leven vanuit je kracht en bent op zoek naar hulp in de vorm van therapie.
Of het voelt minder zwaar, maar je wilt je kracht kunnen mobiliseren om een doel te bereiken en zoekt begeleiding door een personal coach.

Personal Coaching

coaching

Therapie

therapie

Allerlei redenen kunnen de aanleiding geven voor…

… het ontstaan van psychische of emotionele problemen. Heel herkenbaar zijn ontslag, ziekte, overlijden, opvoedkundige problemen, relatieproblemen, een scheiding. Vaker nog is er sprake van min of meer vage klachten of gevoelens die je al langer ervaart. Daarbij kun je denken aan:

○ afwijzing, gebrek aan zelfvertrouwen
○ gevoelens van leegte, betekenisloosheid
○ eenzaamheid, er niet bij horen
○ identiteitsproblemen
○ grenzen kunnen stellen, voor jezelf opkomen
○ stress, vermoeidheidsklachten
○ burn-out, vastgelopen voelen
○ depressieve klachten
○ onverwerkte gebeurtenissen en trauma
○ angstgevoelens
○ misbruik
○ verlies, verdriet en de verwerking van rouw
○ relatieconflicten

Psychosociale therapie biedt laagdrempelige, praktisch gerichte hulp bij problemen waarbinnen psychische, emotionele, spirituele, sociale en vaak ook lichamelijke factoren een rol spelen die in wisselwerking zijn met elkaar. Wanneer je jezelf hierin herkent, overweeg dan eens een nieuwe weg in te slaan. Samen een tijdje op pad en met begeleiding vinden waar je naar verlangt. Daarvoor kun je bij mij terecht.

Lees: Waarom therapie, waarom coaching?

Hoe werk ik

hoewerkik

Wie ben ik

Al vroeg had ik een fascinatie voor het functioneren van de dingen om me heen. Als kind was ik onderzoekend, en binnen een familie met weinig technische affiniteit werd ik ‘de techneut’. Ook was ik van jongs af bewogen met het wel en wee van mensen, iets dat een belangrijke rol in mijn verdere leven zou spelen.

Met een behoorlijke bagage, stapte ik later het bedrijfsleven binnen en vele jaren was techniek het centrale thema van mijn werk. De bedrijfsomgevingen waarin ik werkte, vormden een belangrijke leerschool voor mijn ontwikkeling in management en coaching. Tegelijkertijd leerde ik echtgenoot zijn, en vader van twee zoons.

Ondertussen begon ik naar iets nieuws te verlangen. Vernieuwing vooral. Dat hetgeen diep in mij leeft meer tot vervulling zou leiden. In 2009 begon ik de opleiding psychosociaal therapeut bij De Roos, waardoor ik grondig en anders met mezelf in contact kwam. Vernieuwd, met afgeronde opleiding, in een proces ‘dat nooit klaar is’, was er veel op zijn plaats gevallen. Ik verlangde ernaar om het nieuw-verworvene met anderen te delen. Anderen, die op zoek zijn naar vervulling, vastgelopen zijn, of iets daar tussenin. Dit alles was de aanleiding voor het opzetten van mijn praktijk voor therapie en coaching, Affèrma.

Belangrijk in wie ik ben, is mijn beeld van Jezus en hoe hij liet zien wie God is. Hij is degene die breuken in je hart kan helen, kan bevrijden als je je gevangen voelt, naast je staat in je lijden.

Dat inspireert mij om naast jou te staan en een tijdje met je op pad te gaan. Met respect voor wie jij bent, jouw situatie, ongeacht of je iets gelooft of niets gelooft.

Hoe zien anderen mij? Ik krijg van hen terug dat zij aandacht, openheid, ruimte, rust en stevigte bij me ervaren; dat zij een klimaat vinden waarin je je durft openen en waar nieuwe vergezichten in ontstaan.

Contact

Contactformulier

Meer weten over wat ik voor je kan betekenen, of een afspraak maken? Bel of mail me!
Let op: Wanneer je mailt, kan daarna mijn antwoordmail onopgemerkt in je spambox komen. Evt. kan ik je dan telefonisch nog bereiken wanneer je je nummer hieronder invult (niet verplicht).

Contact

JPC Leinweberstraat 83

3905 EH Veenendaal
M   06 5479 5769
E   info@afferma.nl

KvK-nummer: 30234972

Extra

Tarieven, vergoedingen, Wkkgz

nfgLid NFG
Reg. 7642

Lid vakgroep VPMW

rbczLid RBCZ
Lic. 810141R

groundwork


© 2013 Webdesign en realisatie door Creart-it.

 • Voor wie?

  Coachingsvragen voor (verschillende niveaus van) directie en management liggen op het vlak van leiderschap, management, managementstijlen en wat daar betrekking op heeft. Leiderschap vloeit voort uit een gezond verankerd zelf en ontwikkelt zich, zoals een kastanje in het verborgene van zijn bolster. Welke kritieke factoren zijn bepalend voor een gezonde boom en volle vrucht? Dit is jouw werkveld, je daarin coachen een vaardigheid die ik je kan bieden.

  Wat levert het je op? In termen van vrucht kun je o.a. denken aan: een dieper verankerd zelf, innerlijke stevigte (i.t.t. ego-stevigte), (h)erkenning, affirmatie, gezaghebbend leidinggeven, een effectieve managementstijl.

  Coachingsvragen van professionals, met een achtergrond in diverse vakgebieden, zijn bijvoorbeeld:

  ○ identiteit in samenhang  met eigenaarschap
  ○ eigenwaarde, leiding geven en leiding ontvangen
  ○ je ontwikkelen en ontwikkelingsmogelijkheden benutten
  ○ zicht krijgen op en leren omgaan met je valkuilen en beperkingen
  ○ promotie en demotie
  ○ persoonlijke behoeften, prestatiedruk en faalangst binnen de organisatiesetting
  ○ je plaats binnen het team en teamconflicten
  ○ psychosomatische klachten
  ○ arbeidsconflict

  Wanneer je jezelf hierin herkent, overweeg dan eens een nieuwe weg in te slaan. Samen met je personal coach een tijdje op pad, vinden waarnaar je zoekt. Daarvoor kun je bij mij terecht.

 • Waarom therapie, waarom coaching?

  Waarom ga je in therapie, of waarom zoek je een coach? Het antwoord op die vraag heeft te maken met waar je nu staat en hoe het met je gaat.

  Zit je meestal lekker in je vel, wil je uitleven wie jij bent en realiseren wat er potentieel in je zit? Je weet wat je wilt, maar wàt maakt nu dat je vanuit je kracht kunt leven, en hoe ga je je doelen verwezenlijken? Een personal coach begeleidt je vanuit kennis, vakbekwaamheid, ervaring en levenswijsheid. Je kunt je bijvoorbeeld laten coachen in je persoonlijke ontwikkeling of werksituatie. Technieken die de coach hanteert, zijn o.a. spiegelen en confronteren. Uitgangspunt bij personal coaching is dat jij weet wat je wilt en je begeleid wordt in hoe jij jouw doel bereikt.

  Nemen deprimerende gevoelens je nogal ‘ns in beslag? Weet je (daardoor) niet goed wat je wilt? Misschien voel je je onzeker of onverklaarbaar lusteloos. Een psychosociaal therapeut helpt je in contact te komen met je ‘zelf’, waardoor je ontdekt wie je werkelijk bent en wat je verlangens zijn. Daarbij maakt hij o.a. gebruik van gespreks- en interventietechnieken. Kortom, een groeiend zelfbewustzijn dat de weg opent naar wat je wilt.

  Vanuit mijn bewogenheid met mensen ben ik therapeutische begeleiding gaan geven, na jaren in management en coaching actief te zijn geweest. Voor beide vormen van begeleiding kun je bij mij terecht, eventueel in combinatie met elkaar. Coaching of psychosociale therapie, de basis is altijd dat je in contact komt met je ware zelf bij alles waaraan je wilt werken en waarvoor ik je begeleiding bied.

 • Waarom therapie, waarom coaching?

  Waarom ga je in therapie, of waarom zoek je een coach? Het antwoord op die vraag heeft te maken met waar je nu staat en hoe het met je gaat.

  Zit je meestal lekker in je vel, wil je uitleven wie jij bent en realiseren wat er potentieel in je zit? Je weet wat je wilt, maar wàt maakt nu dat je vanuit je kracht kunt leven, en hoe ga je je doelen verwezenlijken? Een personal coach begeleidt je vanuit kennis, vakbekwaamheid, ervaring en levenswijsheid. Je kunt je bijvoorbeeld laten coachen in je persoonlijke ontwikkeling of werksituatie. Technieken die de coach hanteert, zijn o.a. spiegelen en confronteren. Uitgangspunt bij personal coaching is dat jij weet wat je wilt en je begeleid wordt in hoe jij jouw doel bereikt.

  Nemen deprimerende gevoelens je nogal ‘ns in beslag? Weet je (daardoor) niet goed wat je wilt? Misschien voel je je onzeker of onverklaarbaar lusteloos. Een psychosociaal therapeut helpt je in contact te komen met je ‘zelf’, waardoor je ontdekt wie je werkelijk bent en wat je verlangens zijn. Daarbij maakt hij o.a. gebruik van gespreks- en interventietechnieken. Kortom, een groeiend zelfbewustzijn dat de weg opent naar wat je wilt.

  Vanuit mijn bewogenheid met mensen ben ik therapeutische begeleiding gaan geven, na jaren in management en coaching actief te zijn geweest. Voor beide vormen van begeleiding kun je bij mij terecht, eventueel in combinatie met elkaar. Coaching of psychosociale therapie, de basis is altijd dat je in contact komt met je ware zelf bij alles waaraan je wilt werken en waarvoor ik je begeleiding bied.

 • Overtuigingen en de integratieve benadering

  Aan de basis van je denken, voelen en handelen liggen overtuigingen. Zonder dat je weet hoe je eraan komt. Een voorbeeld. Wanneer er voor jou als kind niet zoveel aandacht was, kun je een overtuiging hebben aangenomen als ‘ik ben niet belangrijk’. Toen je de wereld in trok, op zoek naar je eigen plaats, bleef dàt bij je achter als pijnlijke conclusie van die ontdekkingsreis. Werd daadwerkelijk uitgesproken dat jij er niet toe doet, dan kreeg je het zelfs met de paplepel ingegeven. Die boodschap geloofde je, slikte je in; zelf conclusies trekken was geen eens nodig. Nu, vele jaren later prijzen mensen je om je bescheidenheid. Je zelfbeeld is de herkenning daarvan, een onopvallend grijs bouwsel van onbelangrijk zijn. Bij je jubileum of afscheid moeten ze vooral geen moeite doen om voor jou een feestje te bouwen… Feitelijk staat de rem erop, terwijl je ook voelt dat er meer in je zit. Hoe kom je bij je ‘echte zelf’ en wat doe je met die overtuigingen, zodat ze je niet langer blokkeren?

  De integratieve benadering is erop gericht dat je in verbinding komt met je ware zelf. Opnieuw een ontdekkingsreis, maar nu een die nogal anders verloopt. Je gaat leren je bewust te worden van je gedrag, gedachten, gevoel en lichaamssignalen in het heden, die je iets zeggen over pijn of afweer uit het verleden (zoals de stadsmuur).

  Denk bijvoorbeeld aan een heftige reactie, waarover je achteraf zelf verbaasd was vanwege de mismatch met de feitelijke gebeurtenis. Doorslaggevend is dat je bewust het gevoel gaat leren waarnemen dat heel kort vóór je reactie opkomt.

  Dit gevoel is namelijk direct gekoppeld aan je oude pijn of overtuiging en staat los van de feitelijke gebeurtenis in het hier en nu; die gebeurtenis is slechts de aanleiding (trigger). Misleidend is dus dat je die aanleiding als oorzaak ervaart, met een niet-passende reactie als gevolg.

  Dit nieuwe bewustzijn helpt je onderscheiden of je als ‘het kind van toen’ door de vervreemdende bril van het verleden kijkt, dan wel als de volwassene van nu.

  Zowel bij coaching als door middel van psychosociale therapie beoog ik integratie van die vervreemding, zodat je kunt functioneren volgens het DNA van je ware zelf.

 • Tarieven, vergoedingen, Wkkgz

  Psychosociale Therapie
  Psychosociale Therapie is een curatieve behandelwijze die onder de complementaire gezondheidszorg valt. Afhankelijk van je ziektekostenverzekering kun je hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Indien van toepassing, gebeurt dit uitsluitend vanuit een aanvullende verzekering. Vergoedingen, de hoogte ervan en de voorwaarden zijn vaak te vinden onder ‘alternatieve zorg’ of ‘alternatieve geneeswijzen’. Vanuit de basisverzekering wordt Psychosociale Therapie dus niet vergoed.
  Op de website van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, de beroepsvereniging waar ik lid van ben) wordt jaarlijks een overzicht van ziektekostenverzekeraars en de vergoedingen voor Psychosociale Therapie per aanvullende verzekering gepubliceerd: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Daarnaast is het raadzaam de voorwaarden van jouw verzekering erop na te slaan, of hierover je ziektekostenverzekeraar te raadplegen.

  Kosten
  De kosten van het intakegesprek en de daarop volgende sessies bedragen € 75,- per uur. Desgewenst langer durende sessies worden naar rato in rekening gebracht.
  Wordt een afspraak uiterlijk één werkdag van tevoren afgezegd, dan zal deze niet in rekening worden gebracht.

  Wkkgz
  Psychosociaal therapeuten vallen als beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg onder de
  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Meer hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.
  In geval van een klacht geeft de NFG gehoor en ondersteuning aan jou als cliënt van mij wanneer je daar behoefte aan hebt. Daarmee geeft de NFG uitvoering aan de Wkkgz, zoals deze wet het voorschrijft. Hoe je dan te werk dient te gaan, kun je vinden op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.

  Personal coaching
  Personal coaching is een ontwikkelingsgerichte begeleidingsvorm en komt vanwege het veronderstelde niet-curatieve karakter ervan niet in aanmerking voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars.
  Omdat coaching vaak direct of indirect aan het werk gerelateerd plaatsvindt, zijn veel werkgevers bereid de kosten ervan te vergoeden. Te denken valt aan een specifiek op jouw beroep gericht ontwikkelingstraject, maar ook stress en burn-outklachten zijn daar voorbeelden van.
  Tarieven op aanvraag.

 • Overtuigingen en de integratieve benadering

  Aan de basis van je denken, voelen en handelen liggen overtuigingen. Zonder dat je weet hoe je eraan komt. Een voorbeeld. Wanneer er voor jou als kind niet zoveel aandacht was, kun je een overtuiging hebben aangenomen als ‘ik ben niet belangrijk’. Toen je de wereld in trok, op zoek naar je eigen plaats, bleef dàt bij je achter als pijnlijke conclusie van die ontdekkingsreis. Werd daadwerkelijk uitgesproken dat jij er niet toe doet, dan kreeg je het zelfs met de paplepel ingegeven. Die boodschap geloofde je, slikte je in; zelf conclusies trekken was geen eens nodig. Nu, vele jaren later prijzen mensen je om je bescheidenheid. Je zelfbeeld is de herkenning daarvan, een onopvallend grijs bouwsel van onbelangrijk zijn. Bij je jubileum of afscheid moeten ze vooral geen moeite doen om voor jou een feestje te bouwen… Feitelijk staat de rem erop, terwijl je ook voelt dat er meer in je zit. Hoe kom je bij je ‘echte zelf’ en wat doe je met die overtuigingen, zodat ze je niet langer blokkeren?

  De integratieve benadering is erop gericht dat je in verbinding komt met je ware zelf. Opnieuw een ontdekkingsreis, maar nu een die nogal anders verloopt. Je gaat leren je bewust te worden van je gedrag, gedachten, gevoel en lichaamssignalen in het heden, die je iets zeggen over pijn of afweer uit het verleden (zoals de stadsmuur).

  Denk bijvoorbeeld aan een heftige reactie, waarover je achteraf zelf verbaasd was vanwege de mismatch met de feitelijke gebeurtenis. Doorslaggevend is dat je bewust het gevoel gaat leren waarnemen dat heel kort vóór je reactie opkomt.

  Dit gevoel is namelijk direct gekoppeld aan je oude pijn of overtuiging en staat los van de feitelijke gebeurtenis in het hier en nu; die gebeurtenis is slechts de aanleiding (trigger). Misleidend is dus dat je die aanleiding als oorzaak ervaart, met een niet-passende reactie als gevolg.

  Dit nieuwe bewustzijn helpt je onderscheiden of je als ‘het kind van toen’ door de vervreemdende bril van het verleden kijkt, dan wel als de volwassene van nu.

  Zowel bij coaching als door middel van psychosociale therapie beoog ik integratie van die vervreemding, zodat je kunt functioneren volgens het DNA van je ware zelf.

 • Personal coaching

  Samen met je personal coach een tijdje op pad, als het gaat om iets waar je in je persoonlijke leven tegenaan loopt. Je hebt al een tijdje het gevoel van een glazen plafond: niemand ziet het, jij voelt het. Het frustreert en verhindert je groei. Misschien loop je op je tenen, kun je er soms nèt niet bij. In beide situaties kun je wel wat hulp gebruiken: eerst ‘ns op een andere manier naar jezelf kijken, dan doen wat nodig is voor je groei of gewenste verandering.

  Om werkelijk vanuit vervulling te kunnen functioneren, zal ik bij je coachingsvraag altijd de inbedding in je hart stimuleren met als belangrijkste thema het ontdekken van en gehoor geven aan je existentiële behoeften.

  Coachingsvragen liggen voor (verschillende niveaus van) directie en management op het vlak van leiderschap, management, managementstijlen en alle denkbare afgeleiden daarvan. Mijn vertrekpunt zal altijd zijn: Leiderschap vloeit voort uit een gezond verankerd zelf en vindt daarin (h)erkenning. Gezaghebbend management en effectieve managementstijlen zijn daarvan afgeleid.

  Coachingsvragen liggen voor professionals op het vlak van

  ○ ontwikkelen, ontwikkelingsmogelijkheden benutten
  ○ eigenwaarde, leiding geven en leiding ontvangen
  ○ promotie en demotie
  ○ persoonlijke behoeften versus bedrijfsbelang, prestatiedruk, faalangst
  ○ je plaats binnen het team en teamconflicten
  ○ somatische klachten
  ○ arbeidsconflict

  Wanneer je hierin jezelf herkent, overweeg dan eens een nieuwe weg in te slaan. Samen met je personal coach een tijdje op pad, vinden waarnaar je zoekt. Daarvoor kun je bij mij terecht.

 • Therapie

  Samen een tijdje op pad, als het gaat om iets waar je in je persoonlijke leven tegenaan loopt: in je gezin, je werk, op school, in je gewone dagelijkse omgang met anderen. Psychosociale therapie biedt laagdrempelige, praktisch gerichte hulp bij problemen waarbinnen psychische, emotionele, spirituele, sociale en vaak ook lichamelijke factoren een rol spelen die in wisselwerking zijn met elkaar. Allerlei redenen kunnen de aanleiding vormen om in therapie te gaan.

  Heel herkenbaar zijn ontslag, ziekte, overlijden, opvoedkundige problemen, relatieproblemen, een scheiding. Vaker nog is er sprake van min of meer vage klachten of gevoelens die je al langer ervaart.

  Daarbij kun je denken aan:

  ○ afwijzing, gebrek aan zelfvertrouwen
  ○ gevoelens van leegte, betekenisloosheid
  ○ eenzaamheid, er niet bij horen
  ○ identiteitsproblemen
  ○ grenzen kunnen stellen, voor jezelf opkomen
  ○ stress, vermoeidheidsklachten
  ○ burn-out, vastgelopen voelen
  ○ depressieve klachten
  ○ onverwerkte gebeurtenissen en trauma
  ○ angstgevoelens
  ○ misbruik
  ○ verlies, verdriet en de verwerking van rouw
  ○ relatieconflicten

  Wanneer je hierin iets van jezelf herkent, overweeg dan eens een nieuwe weg in te slaan. Samen een tijdje op pad gaan en met begeleiding vinden waar je wezenlijk naar verlangt, daarvoor kun je bij mij terecht.

 • test